06 8005 9614

Mondhygiëne Oudemans

service met een glimlach
Mondhygiëne Oudemans

Welkom

Als mondhygiëniste help ik u aan een gezonde, frisse mond en een stralende lach. Ik ondersteun u bij het voorkomen en genezen van tandbederf en tandvleesaandoeningen en help u op weg om goed voor uw gebit te zorgen.

Mijn praktijk is gevestigd aan de Willemstraat in Sneek en is toegankelijk voor jong en oud, met of zonder verwijzing.

Wilt u graag eerst wat meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik ontvang u graag in mijn praktijk.

Jetta Oudemans

MEDEDELING – 03 april 2018
Patiënten die al bij mij onder behandeling zijn, kunnen een vervolgafspraak maken via het contactformulier. Helaas kan ik momenteel geen nieuwe patiënten aannemen, zodra er weer ruimte is voor nieuwe patiënten, dan communiceer ik dit hier op de website.

Maak een afspraak

Behandelingen

Ontstoken tandvlees

Ontstoken tandvlees is in het beginstadium vaak lastig te herkennen. Men kan namelijk een beginnende tandvleesontsteking hebben, zonder pijn- of andere klachten. Dit is dan ook direct een van de belangrijkste redenen waarom mensen er te lang mee door blijven lopen, waardoor de tandvleesontsteking de kans krijgt om zich uit te breiden.

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden?
• uw tandvlees bloedt bij het poetsen;
• uw tandvlees is rood en gezwollen is en sluit niet meer strak om de tanden of kiezen;
• uw tandvlees trekt zich terug;
• tanden of kiezen komen los te staan;
• u heeft pijnlijk tandvlees;
• er ontstaan regelmatig gaatjes;
• er ontstaat vaak tandsteen of aanslag op uw gebit;
• u heeft een vieze smaak in uw mond of een slechte adem;
• als mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem voor u is.

 

Tandvleesonstekingen

Gingivitis

Gingivitis is een ontsteking van de gingiva oftewel het tandvlees. Het ontstaat door de ophoping van tandplak en tandsteen rondom tanden en kiezen. Het kenmerkt zich door roodheid en zwelling van het tandvlees. Ook zult u merken dat het tandvlees bij aanraking gemakkelijk bloedt.

Het lastige is echter dat niet iedereen deze symptomen vertoont. Om te voorkomen dat er problemen optreden is het regelmatig bezoeken van een mondhygiënist dan ook belangrijk. Deze kan constateren of er sprake is van gingivitis of niet.

De behandeling van gingivitis bestaat uit het verwijderen van tandplak en tandsteen. Daarnaast geef ik u tips en advies over het schoonhouden van uw mond. Bij het uitstellen van een behandeling van gingivitis kunnen de problemen verergeren en kan parodontitis optreden.

Parodontitis

Parodontitis is een bacteriële infectieziekte die ontstaat door ontstoken tandvlees, oftewel gingivitis. Onder bepaalde omstandigheden krijgt tandplak de kans om zich dieper te nestelen in de ruimte tussen tand en tandvlees. De ruimte die daardoor ontstaat wordt een pocket genoemd. In een vergevorderd stadium wordt ook het kaakbot aangetast, wat verlies van kiezen en tanden tot gevolg kan hebben.

Behandeling van parodontitis bestaat uit het verwijderen van tandsteen, tandplak en bacteriën, zowel in als buiten de pocket. Daarnaast geef ik u een uitgebreide instructie hoe om te gaan met zelfhulpmiddelen, zodat u op de juiste manier uw gebit goed schoon houdt. Circa 3 maanden na de behandeling(en) evalueer ik de situatie met u, in de hoop dat sprake is van wezenlijke vooruitgang.

Tandsteen

Als tandplak niet op tijd wordt verwijderd, dan verkalkt de plak en spreken we van tandsteen. Tandplak vormt zich gedurende de dag, door eten en drinken. De bacteriën die daardoor ontstaan hechten zich langs de rand van uw tandvlees, op uw tanden. Het is dan ook heel normaal dat tandplak ontstaat. Sterker nog: het is onmogelijk om het te voorkomen.

Tandplak kunt u verwijderen door 2 x daags goed te poetsen met een elektrische tandenborstel en daarnaast dagelijks stokers of ragers te gebruiken. Tandsteen kunt u helaas niet wegpoetsen, uw tandarts of mondhygiënist zal u daarbij moeten helpen.

Tandplak veroorzaakt gaatjes en de bacteriën in de plak kunnen uw tandvlees infecteren waardoor het ontsteekt. Tandsteen kan zich trouwens ook onder uw tandvlees vormen. Om schade aan uw gebit, maar ook andere gezondheidsklachten te voorkomen, is het belangrijk om tandplak en tandsteen tijdig te (laten) verwijderen.

Mondhygienist

Een mondhygiënist is een paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg en opgeleid op HBO niveau.  De titel is bij wet beschermd en mag alleen worden gevoerd door een gediplomeerde mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de 4-jarige  HBO opleiding. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.

Het beroep mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Het deskundigheidsgebied is in de wet beschreven.

Een mondhygiënist richt zich vooral op preventie: het voorkomen van gaatjes in tanden en kiezen en van aandoeningen van het tandvlees.

Wat zijn de taken van een mondhygiënist:

 • brengt de mondsituatie in kaart, controleert de conditie van het tandvlees;
 • geeft voorlichting en instructies over gebitsverzorging (over tandenpoetsen en het gebruik van o.a. elektrisch poetsen, tandenstokers, ragers en mondspoelmiddelen);
 • het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plak, tandsteen en aanslag wordt verwijderd;
 • het maken van een pocket- of parodontiumstatus dat wil zeggen een overzicht van het tandvlees rondom alle tanden en kiezen;
 • geeft uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten, roken en afwijkend mondgedrag op het gebit;
 • daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist, mits bekwaam en bevoegd, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven;
 • het maken van een bacteriologische kweek;
 • het behandelen van implantaten.

Mondverzorging

Wat kunt u zelf doen om tandvleesontstekingen, tandbederf (cariës) en vieze adem te voorkomen?

Allereerst is het belangrijk dat u 2x daags uw gebit poetst met een elektrische tandenborstel. Deze maakt namelijk veel beter schoon dan een gewone tandenborstel. Het kopje is kleiner en kan overal beter bij. Bovendien maakt het veel meer poetsbewegingen dan u zelf ooit kunt maken met een gewone tandenborstel.

Maar ook een elektrische tandenborstel komt niet helemaal tussen uw tanden en kiezen, met als gevolg het ontstaan van plak. Het is dan ook van belang dat u iedere dag tussen uw tanden en kiezen schoonmaakt. Daarvoor kunt u de volgende middelen gebruiken: flossdraad, tandenstoker, rager en soft pick, alle verkrijgbaar in verschillende maten.

Wilt u precies weten welk hulpmiddel het beste bij u past om uw gebit op de juiste manier te kunnen verzorgen, ik adviseer u graag.

Angst

Uit onderzoek blijkt dat een kwart van alle Nederlanders bang is voor de tandarts. Niets om u voor te schamen dus. Mijn ervaring met patiënten die in mindere of meerdere mate angst ervaren, maakt dat ik u een behandeling aan kan bieden waarbij u het verloop in eigen hand heeft. Er zijn namelijk verschillende opties om uw behandeling met zo min mogelijk pijn te laten verlopen.

 • Als u bang bent om een behandeling te ondergaan, praat er dan over met mij. Ik begrijp u en uw angst en zal extra tijd voor u nemen.
 • Ik spreek iedere handeling zorgvuldig met u door. Wat gaat er gebeuren en waarom is dat nodig. U kunt ook meekijken in de spiegel zodat u precies kunt volgen wat ik doe.
 • Heeft u angst voor de mogelijke pijn? Met een kleine verdoving ervaart u geen of nauwelijks pijn.
 • We spreken van tevoren een teken af, bijvoorbeeld het opsteken van uw hand. Dan onderbreek ik de behandeling meteen.
 • Ook kunnen ontspannings- of ademhalingsoefeningen een positief effect hebben op uw nervositeit. Door rust in uw lichaam op te bouwen zult u merken dat u beter in staat bent om uw angst te verminderen.

Spreek uw angst uit, dan neem ik alle tijd voor u en kan ik rekening houden met uw wensen.

Tarieven

De kosten voor de mondhygiënist kunnen, evenals de kosten voor de tandarts, worden vergoed. Als u aanvullend verzekerd bent voor de tandarts, krijgt u meestal 75% vergoed tot een bepaald maximum per jaar. Dit kunt u het beste navragen bij uw verzekeraar.

Lees hier de tarieven van 2018

Klachtenregeling

Als mondhygiëniste zal ik al het mogelijke doen om u de zorg te bieden die u nodig heeft. Voldoet de verleende zorg kwalitatief echter niet aan uw wens, dan kunt u een klacht indienen. Ik waardeer het als u uw klacht eerst bij mij meldt, zodat ik samen met u naar een oplossing kan kijken.

Als vrijgevestigde mondhygiëniste - en lid zijn van de NVM - ben ik automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn die klachten in behandeling neemt en beoordeelt.

Website Klachtencommissie

Contactgegevens

Willemstraat 1
8601 GH
Sneek
06-8005 9614